×

 

 

9c965362b7924cc4b06f5e5a8b6ee064Da7kbZtujN2iIZXM 0

 

Firma Pol-Panel Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pt.

"Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu lepszego dostosowania firmy Pol-Panel Sp. z o.o. do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów”.

 

Głównym celem realizacji projektu jest dostosowanie firmy do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenie atrakcyjności oferowanych przez nią produktów poprzez wykorzystanie procesów wzorniczych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację głównych zadań, tj.:

  1. Zakup usług doradczych, w ramach których zrealizowane zostaną usługi w zakresie: aktualizacji procedury projektowania nowych produktów w przedsiębiorstwie; opracowania projektów wzorniczych 3 nowych linii drzwi ramowych wewnętrznych o zmodyfikowanych parametrach funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych, a także działania komunikacyjno-marketingowe, tj. opracowanie księgi tożsamości firmy Pol-Panel oraz strategii komunikacji i promocji;
  2. Zakup maszyn, urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia w ofercie firmy zaplanowanych innowacji produktowych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do oferty firmy nowych wyrobów, tj. 3 nowych linii drzwi wewnętrznych o zmodyfikowanych parametrach użytkowych i funkcjonalnych, a także wdrożenie innowacji w procesie biznesowym przedsiębiorstwa.

Projekt skierowany jest zarówno do spółki Pol-Panel, jak i nabywców wyrobów, znajdujących się w jej ofercie.

Wartość projektu: 5 074 700,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 985 000,00 zł
#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

ADRES:
ul. Osiedle 41
38-480 Rymanów

KONTAKT:
(+48) 13 43 566 10
polpanel@pol-panel.pl

PRODUKTY:
Drzwi
Ościeżnice
Akcesoria

DLA KLIENTÓW:
Sieć dystrybucji
Napisz do nas
Polityka prywatności
Projekty unijne

Social media:
FacebookYouTubeInstagram

DRZWI ZEWNĘTRZNE, DRZWI WEWNĘTRZNE, OŚCIEŻNICE, AKCESORIA I ROZWIĄZANIA DO DRZWI